Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10330
Chyba zabezpečení ve službě SmartFTP

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
10/07/2011
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V SmartFTP byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést neznámou zranitelnost. Tuto chybu zabezpečení lze využít prostřednictvím speciálně vytvořeného názvu souboru.

Zasažené produkty

Verze SmartFTP 4.0 verze 1140 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

SmartFTP changelog

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
SmartFTP
CVE-IDS
?

CVE-2010-4871


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti