Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10328
ACE zranitelnost ve Skype

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/26/2010
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Skype byla nalezena nedůvěra. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít lokálně a možná vzdáleně pomocí únosu DLL.

Zasažené produkty

Skype verze 4.2.0.169 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Skype

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Skype for Windows
CVE-IDS
?

CVE-2010-3136


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti