Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10322
Chyby RLF a WLF ve službě Serv-U
Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
12/13/2011
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Trasování adresáře bylo nalezeno ve službě Serv-U FTP Server. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly číst a psát libovolné soubory. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené cesty.

Zasažené produkty

Serv-U FTP Server verze 11.1.0.4 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]
Související produkty
Serv-U FTP Server
CVE-IDS
?

CVE-2011-4800


Odkaz na originál