Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10309
Zranitelnost ACE v aplikaci RemoteExec

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Přetečení vyrovnávací paměti byl nalezen v okně RemoteExec. Pomocí této zranitelnosti může špinavý agresor provádět libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze vzdáleného přes speciálně vytvořený soubor REC

Zasažené produkty

Je rozhodnutí RemoteExec verze 4.04 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Blog post
Changelog

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
RemoteExec

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti