Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10284
Více zranitelností v Oracle VirtualBox

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikované chyby zabezpečení byly nalezeny v aplikaci Oracle VirtualBox. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit integritu, dostupnost a důvěrnost. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Oracle VirtualBox verze 3.2.22 a dřívější
Oracle VirtualBox 4.0 verze 4.0.25 a dřívější
Oracle VirtualBox 4.1 verze 4.1.33 a dřívější
Oracle VirtualBox 4.2 verze 4.2.25 a dřívější
Oracle VirtualBox 4.3 verze 4.3.12 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle VirtualBox
CVE-IDS
?

CVE-2014-2477
CVE-2014-2486
CVE-2014-2487
CVE-2014-2488
CVE-2014-2489
CVE-2014-4261


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti