Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10257
Chyba zabezpečení v softwaru Macrovision SafeDisc

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V Macrovision SafeDisc byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly přepsat libovolná umístění paměti a získat oprávnění. Tuto zranitelnost lze využít místně pomocí speciálně navrženého argumentu.

Zasažené produkty

Macrovision SafeDisc verze 4.3.85.0 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Macrovision SafeDisc
CVE-IDS
?

CVE-2007-5587


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti