Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10256
ACE zranitelnost ve formátu Flash
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
05/05/2003
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Flash bylo nalezeno několik nespecifikovaných chyb. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru FLA.

Zasažené produkty

Flash Professional 8 Flash Základní 8 Flash CS3 Professional

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Macromedia Flash
CVE-IDS
?

CVE-2008-1201


Odkaz na originál