Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10252
ACE zranitelnost ve více softwaru

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
01/24/2007
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Přetečení vyrovnávací paměti bylo nalezeno ve více produktech využívajících NCTAudioFile2.AudioFile. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného volání.

Zasažené produkty

Ovladač ActiveTA NCTAudioFile2.AudioFile (NCTAudioFile2.dll)

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
NCTAudioFile2 ActiveX Control
CVE-IDS
?

CVE-2007-0018


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti