Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10250
Zranitelnosti v Alt-N MDaemon

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
03/05/2013
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V MDaemon bylo nalezeno několik nespecifikovaných chyb. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód, obejít bezpečnostní omezení, způsobit odmítnutí služby nebo získat citlivé informace. Tyto chyby zabezpečení lze využít prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Alt-N MDaemon verze 13.0.3 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Description

Dopad
?
CI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
MDaemon

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti