Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10247
Chyba zabezpečení ve službě MailMArshal SMTP

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena ve službě MailMarshal SMTP. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly upravit libovolné informace o účtu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené proměnné UserId.

Zasažené produkty

MailMarshal SMTP verze 6.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
M86 MailMarshal SMTP
CVE-IDS
?

CVE-2007-3796


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti