Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10239
Více zranitelností v KIWI CatTools

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
02/12/2007
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Přepsání vyrovnávací paměti bylo nalezeno v programu Kingsoft Writer. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru WPS.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Chyba zabezpečení traverzu adresářů lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořené cesty;
  2. Slabé šifrování citlivých informací může být zneužito lokálně pomocí dešifrování.
Zasažené produkty

Kiwi CatTools verze 3.1.9 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Kiwi CatTools
CVE-IDS
?

CVE-2007-0889
CVE-2007-0888


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti