Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10236
Zranitelnost ACE v Kerio Control
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
07/03/2014
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V Kerio Control byla nalezena chyba zabezpečení pro SQL injection. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný SQL. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého php volání.

Zasažené produkty

Kerio Control verze 8.3.1 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Release history

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Kerio Control
CVE-IDS
?

CVE-2014-3857


Odkaz na originál