Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10230
DoS zranitelnost v J River Media Center

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
09/05/2006
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V J River Media Center byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby a případné spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru.

Zasažené produkty

J River Media Center verze 11.0.039

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Forum topic
securityfocus

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
J. River Media Center

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti