Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10221
Zranitelnost ACE v aplikaci Proset
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/04/2006
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V programu Proset Wireless byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržených rámečků.

Zasažené produkty

Intel Proset Wireless verze 10.4 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Intel PROSet/Wireless Software
CVE-IDS
?

CVE-2006-3992


Odkaz na originál