Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10212
DoS zranitelnosti v produktu IBM WebSphere MQ

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V IBM WebSphere MQ byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

Zasažené produkty

IBM WebSphere MQ 7.1 verze 7.1.0.4 a dřívější
IBM WebSphere MQ 7.5 verze 7.5.0.3 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
IBM WebSphere MQ
CVE-IDS
?

CVE-2014-0911


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti