Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10211
SB zranitelnost v produktu IBM Tivoli Storage Manager

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávná chyba zabezpečení byla nalezena v produktu IBM Tivoli Storage Manager. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít omezení přístupu. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí standardních operací souborů.

Zasažené produkty

IBM Tivoli Storage Manager verze 6.3.1 a 6.4.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Tivoli Storage Manager
CVE-IDS
?

CVE-2013-5371


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti