Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10202
Zranitelnosti ACE v produktu IBM Lotus Notes

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech IBM byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat v bodě souvisejícím s klíčem gcc.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Přetečení vyrovnávací paměti může být využito vzdáleným prostřednictvím speciálně navržených .xls, .zip, .prz, .rtf nebo Applix příloh;
  2. Celočíselný podtok lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené přílohy .lzh
Zasažené produkty

Verze IBM Lotus Notes verze 8.5.2.2 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
IBM Notes
CVE-IDS
?

CVE-2011-1213
CVE-2011-1214
CVE-2011-1216
CVE-2011-1217
CVE-2011-1218
CVE-2011-1512


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti