Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10200
CI zranitelnost v IBM
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
05/08/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech IBM byla nalezena chyba zabezpečení XSS. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly vložit webový skript. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného e-mailu.

Zasažené produkty

IBM NotesDomino verze 8.5.3.6 IF1 a starší
IBM NotesDomino verze 9.0.1.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
IBM Notes
IBM Domino
CVE-IDS
?

CVE-2014-0913


Odkaz na originál