Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10198
Více zranitelností v produktu IBM Director

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V řediteli IBM bylo nalezeno více závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory vztahující se k serveru CIM mohou být vzdáleně využívány prostřednictvím speciálně vytvořeného spotřebitelského jména;
  2. Chyba zabezpečení traverzového adresáře lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného URI.
Zasažené produkty

IBM Director verze 5.20.3 SP 1 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
IBM Director
CVE-IDS
?

CVE-2009-0880
CVE-2009-0879


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti