Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10188
Vícenásobná zranitelnost v diagnostice HP Insight Diagnostics

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
06/14/2013
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V nástroji HP Insight Diagnostics bylo nalezeno několik kritických chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k podávání kódu nebo psaní místních souborů.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné PHP zahrnují omezení lze využít prostřednictvím parametru cesty;
  2. Zranitelnost cesty traverzu lze vzdáleně využít pomocí parametru devicePath;
  3. Neznámé vektory lze vzdáleně využít.
Zasažené produkty

HP Insight Diagnostics verze 9.4.0.4710

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]

CI 
[?]
Související produkty
HP Insight Diagnostics
CVE-IDS
?

CVE-2013-3573
CVE-2013-3574
CVE-2013-3575


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti