Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10186
Vícenásobná zranitelnost v tlačítku HP Quick Launch

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Několik vážných zranitelností bylo nalezeno v tlačítku HP Quick Launch. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke čtení a zápisu libovolných položek registru nebo ke spuštění libovolných programů
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory vztahující se k GetRegValue a SetRegValue lze vzdáleně využít;
  2. Zranitelnost cesty traverzu lze vzdáleně využít metodou LaunchApp.
Zasažené produkty

Tlačítko HP Quick Launch verze 6.3 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]

ACE 
[?]
Související produkty
Quick Launch Buttons
CVE-IDS
?

CVE-2007-6331
CVE-2007-6332
CVE-2007-6333


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti