Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10185
Vícenásobné chyby v Groove

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Groove bylo nalezeno více závažných chyb. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, vkládání webových skriptů, vynechání bezpečnostních omezení a spoof souborů.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zobrazení rozšíření souborů lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného názvu souboru;
  2. Vektory související s objekty COM mohou být využívány vzdáleně;
  3. Chyby zabezpečení XSS lze vzdáleně využívat;
  4. Nesprávné oprávnění lze využít místně.
Zasažené produkty

Groove Virtual Office verze 3.1 sestavení 2337 a starší
Aplikace Groove Virtual Office verze 3.1a staví 2363 a starší
Groove Workspace verze 2.5n build 1870 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SUI 
[?]

CI 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Groove Virtual Office
CVE-IDS
?

CVE-2005-1675
CVE-2005-1676
CVE-2005-1677
CVE-2005-1678


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti