Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10182
Zranitelnost v Google Toolbar

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
12/27/2007
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nedostatek ověření názvu domény byl nalezen v panelu Google Toolbar. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly spoofovat názvy domén. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat pomocí vlastních manipulací s tlačítky.

Zasažené produkty

Google Toolbar 4 všechny verze
Verze beta verze Google Toolbar 5

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SUI 
[?]
Související produkty
Google Toolbar
CVE-IDS
?

CVE-2007-6536


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti