Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10180
Více zranitelností v Google Picasa

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
01/08/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Google Picasa bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Přetečení vyrovnávací paměti lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného souboru RAW.
  2. Neznámé vektory lze využít prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru TIFF;
  3. Celočíselný přetečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořených souborů TIFF a JPEG.

Zasažené produkty

Verze Google Picasa 3.9.0 Build 137.68 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Google Picasa

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Google Picasa
CVE-IDS
?

CVE-2013-5349
CVE-2013-5357
CVE-2013-5358
CVE-2013-5359


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti