Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10177
Zranitelnost ACE v aplikaci Google Earth

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Google Earth byla nalezena chyba nedůvěryhodné cesty. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně prostřednictvím speciálně vytvořených souborů.

Zasažené produkty

Verze Google Earth 5.1.3535.3218

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Google Chrome

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Google Earth
CVE-IDS
?

CVE-2010-3134


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti