Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10173
DoS zranitelnost v serveru Gene6 FTP
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
05/04/2006
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Přepětí vyrovnávací paměti bylo nalezeno v serveru Gene6 FTP Server. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo případné spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

Zasažené produkty

Gene6 FTP Server verze 3.1.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Gene6 FTP Server
CVE-IDS
?

CVE-2006-2172


Odkaz na originál