Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10161
ACE zranitelnost ve FlashFXP

Aktualizováno: 04/17/2018
Detekováno
?
05/08/2003
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V FlashFXP byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého hostitele nebo odpovědi PASV.

Zasažené produkty

FlashFXP verze 2.0 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Security issue

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
FlashFXP

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti