Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10160
Více zranitelností v první reakci

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Několik vážných zranitelností bylo nalezeno v první reakci. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo únosy paketů uživatelů.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nevýhradní režim soketu lze využít místně;
  2. Vektory související s FRAgent s povoleným protokolem SSL mohou být využívány prostřednictvím speciálně navržených požadavků;
  3. Vektory vztahující se k FREgentu, jenž je konfigurován pouze pro použití HTTP, mohou být lokálně využívány útoky typu man-in-the-middle.
Zasažené produkty

První závazná reakce před 1.1.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
First Response
CVE-IDS
?

CVE-2006-6476
CVE-2006-6475
CVE-2006-6477


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti