Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10151
DoS zranitelnost v antiviru F-Prot
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
07/21/2008
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V antiviru F-Prot byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít v místě, které se týká skenovacího stroje.

Zasažené produkty

F-Prot antivirus 6.0.9.5 a starší pro Windows

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Release notes

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
F-Prot Antivirus for Windows
CVE-IDS
?

CVE-2008-3244
CVE-2008-3243


Odkaz na originál