Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10146
Zranitelnost OSI v systému EMC NetWorker
Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
07/31/2013
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci EMC NetWorker byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly získat informace o konfiguraci. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně.

Zasažené produkty

EMC NetWorker 7.6 všechny verze
EMC NetWorker 8 verze 8.1 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
EMC NetWorker
CVE-IDS
?

CVE-2013-0943


Odkaz na originál