Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10134
DoS zranitelnost v IBM DB2
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
11/16/2005
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V databázi IBM DB2 Universal Database byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s službami INSO nebo procesy db2fmp.

Zasažené produkty

IBM DB2 Content Manager verze 8.2 FP 10 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
DB2 Content Manager
CVE-IDS
?

CVE-2005-3569
CVE-2005-3568


Odkaz na originál