Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10133
Chyby zabezpečení ACE v produktu IBM DB2

Aktualizováno: 02/25/2015
Detekováno
?
12/31/2005
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V databázi IBM DB2 bylo nalezeno několik přetečení vyrovnávací paměti. Pomocí této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně prostřednictvím speciálně vytvořeného libname, proměnné prostředí nebo parametru.

Zasažené produkty

IBM DB2 Universal Database 7 všechny verze
IBM DB2 Universal Database 8 verze 8.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
DB2 Universal Database
CVE-IDS
?

CVE-2005-4865
CVE-2005-4864
CVE-2005-4863


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti