Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10128
DoS zranitelnost v Core FTP

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
06/25/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Přetečení vyrovnávací paměti byly nalezeny v klientovi Core FTP. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby a případné spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě prostřednictvím speciálně navržené odpovědi serveru.

Zasažené produkty

Core FTP LE 2.2 build 1798

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Core FTP LE
CVE-IDS
?

CVE-2014-4643


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti