Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10127
Zranitelnost ACE v aplikaci CoolPreviews

Aktualizováno: 04/17/2018
Detekováno
?
08/25/2009
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci CoolPreviews byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě prostřednictvím speciálně vytvořeného propojení.

Zasažené produkty

CoolPreviews verze 2.7.2 a 2.7

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

security-assessment advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
CoolPreviews

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti