Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10123
SB zranitelnost ve službě Comodo Internet Security

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/25/2012
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Podmínky závodů byly nalezeny v Comodo Internet Security. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít obrana +. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě v místě, které se týká neznámého.

Zasažené produkty

Comodo Internet Security verze 5.8.211697 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Comodo release notes

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Comodo Internet Security
CVE-IDS
?

CVE-2011-5118


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti