Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10122
SB zranitelnost v Comodo Firewall Pro
Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
03/07/2007
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Comodo Firewall Pro byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít ochranu ovladačů klíčů registru. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně v místě souvisejícím s názvem OLE NamedPipe.

Zasažené produkty

Comodo Firewall Pro verze 2.4.18.184 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Comodo Firewall Pro
CVE-IDS
?

CVE-2007-1330


Odkaz na originál