Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10121
SUI zranitelnost v Mozilla Firefoxu
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
04/30/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v prohlížeči Mozilla Firefox. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly napadnout panel adresy. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat v místě souvisejícím s událostmi DOM prostřednictvím speciálně navrženého JS.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze 28.0.1 a starší pro Android

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Firefox

Oficiální doporučení

MFSA

Dopad
?
SUI 
[?]
Související produkty
Mozilla Firefox for Android
CVE-IDS
?

CVE-2014-1527


Odkaz na originál