Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10120
Více zranitelností v Mozille
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
03/18/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Mozilla byly nalezeny více kritických chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobily odmítnutí služby, získat citlivé informace, spustit libovolný kód, obejít bezpečnostní omezení nebo získat oprávnění.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory související s filtrem SVG mohou být vzdáleně využívány časovými útoky;
  2. Více neznámých zranitelností lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.
  3. Vektory vztahující se k neznámým aplikacím mohou být využívány místně pomocí aktualizací manipulace s obsahem;
  4. Vektory související s programem DecodeAudioData mohou být vzdáleně využívány prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru WAV;
  5. Vektory týkající se vykreslování polygonů MathML lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých aplikací.
  6. Přetečení vyrovnávací paměti může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně navrženého rozšíření.
Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze 27.0.1 a starší
Waterfox Firefox verze 27.0.1 a starší
Mozilla Firefox ESR verze 24.3 a starší
Mozilla Thunderbird verze 24.3 a starší
Mozilla Seamonkey verze 2.24 a dřívější
CometBird všechny verze

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Thunderbird
Mořská opice
Firefox

Oficiální doporučení

MFSA

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Waterfox Firefox
Mozilla Thunderbird
Mozilla SeaMonkey
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox
CometBird
CVE-IDS
?

CVE-2014-1509
CVE-2014-1508
CVE-2014-1497
CVE-2014-1496
CVE-2014-1494
CVE-2014-1493
CVE-2014-1505


Odkaz na originál