Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10118
DoS zranitelnost v Clam Anti-virus
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
05/14/2007
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v Clam Anti-virus. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně v místě souvisejícím s analyzátorem OLE2 prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru.

Zasažené produkty

Clam Anti-virus Clamav
Clam Anti-virus Clamwin
Clam Anti-virus Clamxav

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Message with vulnerability

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
ClamAV for Windows
Clam AntiVirus (clamav)
CVE-IDS
?

CVE-2007-2650


Odkaz na originál