Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10117
Chyba ACE v modulu Citrix XenApp Online plug-in

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V zásuvce Citrix XenApp Online byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě prostřednictvím speciálně navrženého webu

Zasažené produkty

Citrix XenApp Online plug-in verze 12.0.3 a starší pro Windows

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Citrix bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Citrix XenApp Online Plug-in

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti