Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10116
ACE zranitelnost v Citrixu
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
06/23/2011
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Citrix XenApp & XenDesktop byla nalezena nespecifikovaná chyba. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

Citrix XenApp a XenApp Fundamentals verze 6 a starší
Citrix XenDesktop verze 4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Citrix XenApp

Odkaz na originál