Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10115
SB zranitelnost v rozhraní Citrix Web Interface

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v bráně Citrix Secure Gateway. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě prostřednictvím speciálně navržené žádosti.

Zasažené produkty

Citrix Web Interface verze 5.0 a 5.0.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Citrix bulletin

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Citrix Web Interface

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti