Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10113
Zranitelnost ACE v sousedství programu Citrix

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
11/04/2011
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v programovém sousedství Citrix. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného přidruženého souboru.

Zasažené produkty

Verze programu Citrix v programu Neighborhood Agent 10.99 a starší pro systém Windows

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Citrix bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Citrix Program Neighborhood Client

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti