Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10110
ACE zranitelnost v Citrixu

Aktualizováno: 03/12/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Citrix byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat v bodě souvisejícím s grafickým paketem ICA prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu HTML nebo ICA.

Zasažené produkty

Citrix Xenapp a Xendesktop Online plug-in verze 11.1 a starší pro Windows
Citrix Xenapp & Xendesktop Online plug-in verze 10.0 a starší pro MacOS
Citrix ICA Client verze 11.0 a starší pro Linux
Citrix ICA klient verze 8.62 a starší pro Solaris
Citrix Receiver verze 11.0 a starší pro Windows Mobile

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Citrix bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Citrix XenApp
Citrix Receiver for Windows
Citrix ICA Clients
CVE-IDS
?

CVE-2010-2990


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti