Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10105
Zranitelnost ACE v CISCO Secure Desktop
Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
09/24/2012
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávně stažené ověření binárních souborů bylo nalezeno v Cisco Secure Desktop. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s WebLaunch.

Zasažené produkty

Cisco Secure Desktop 3.6.5005 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Cisco bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Cisco Secure Desktop
CVE-IDS
?

CVE-2012-4655


Odkaz na originál