Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10102
Zranitelnost OSI na serveru Cerberus FTP

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
05/27/2013
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Na Cerberus FTP Server byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat informace o uživatelských účtech. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s SSH auth pomocí analýzy výsledků přihlášení.

Zasažené produkty

Cerberus FTP Server verze 6.0.6.1 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Cerberus FTP release notes

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Cerberus FTP Server

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti