Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10101
SB chyby zabezpečení na serveru Cerberus FTP

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Na serveru Cerberus FTP byla zjištěna chyba zabezpečení CSRF. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly zneužít oprávnění administrátorů. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě, které se týká webového rozhraní.

Zasažené produkty

Cerberus FTP Server verze 5.0.4.0 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Cerberus FTP Server
CVE-IDS
?

CVE-2012-2999


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti