Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10095
Chyba zabezpečení v antivirovém programu WebScan CA

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/04/2006
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V CA Antivirus WebScan byla nalezena nespecifická chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou škodliví uživatelé způsobit nedefinovaný dopad. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít.

Zasažené produkty

CA Antivirus WebScan verze 1.1.0.1047 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
CA eTrust Antivirus WebScan ActiveX Control
CVE-IDS
?

CVE-2006-3977


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti