Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10085
SUI v Avant
Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/28/2009
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V prohlížeči Avant byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly napadnout panel adresy. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v bodě, který se týká otevírání oken prostřednictvím speciálně vytvořeného URI.

Zasažené produkty

Avant Browser verze 11.7 staví 35 a 36

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Blog record

Dopad
?
SUI 
[?]
Související produkty
Avant Browser
CVE-IDS
?

CVE-2009-3004


Odkaz na originál