Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10081
Zranitelnost ACE v aplikaci Autodesk

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
07/18/2013
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktech společnosti Autodesk byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru DWG.

Zasažené produkty

Verze Autodesk AutoCAD od roku 2011 do 2014 (libovolné vydání)
Verze Autodesk Dwg TrueView od roku 2011 do roku 2014

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Autodesk bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
AutoDesk DWG TrueView
AutoCAD
CVE-IDS
?

CVE-2013-3665


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti